Woda i ścieki

Najważniejszym obszarem działalności Węglostalu są aplikacje nowoczesnych metod oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Współpracujemy z przedsiębiorstwami komunalnymi oraz praktycznie z każdą gałęzią przemysłu gdzie jest zużywana woda.

Proponowane przez nas technologie oparte są na wiedzy dotyczącej stosowania środków chemicznych dla osiągnięcia wymaganych rezultatów ekologicznych.

Priorytetem jest indywidualne podejście do każdego zadania, optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych u naszych Klientów.