VA MEF – jednostka o działaniu ciągłym (flotacja)

Jednostka VAMEF działa w trybie ciągłym, bazując się na zasadzie flotacji zanieczyszczeń. Zestaw posiada pompki dozujące środki chemiczne, układ korekty pH, mieszadło oraz inne urządzenia. Jednostka ma wyświetlacz operacyjny, na którym są podane wszystkie kluczowe informacje o ciśnieniu, przepływach, pracy poszczególnych urządzeń, takich jak zgarniacz, saturator, zbiornik osadu oraz inne. VAMEF to flotator, wyposażony we wszystkie niezbędne podzespoły w kompaktowej obudowie, pozwalającej na kompleksowe chemiczne oczyszczanie ścieków.