VA MED – jednostka o działaniu cyklicznym (filtracja)

Jednostka VAMED działa w trybie okresowym/porcjowym, oparta na zasadzie koagulacji, flokulacji oraz następnie filtracji ścieków oczyszczonych przez workownicę. Jednostka jest wyposażona w instalacje dozujące zarówno suche jak i płynne chemikalia, układ korekty pH, mieszadło oraz inne niezbędne do przeprowadzenia procesu elementy. Osad powstający po obróbce chemicznej ścieków, pompą pneumatyczną jest transportowany do worków, gdzie ściek oczyszczony jest odfiltrowany. Ścieki oczyszczone trafiają na filtr węglowy w celu doczyszczenia. W ten sposób VAMED pozwala uzyskać kompletne oczyszczanie chemiczne ścieków w jednym małym urządzeniu.