VA MEC – jednostka o działaniu ciągłym (sedymentacja)

Jednostka VAMEC działa w trybie ciągłym, obejmuje komory koagulacji oraz flokulacji z dalszą sedymentacją w osadniku lamelowym. Jednostka posiada podzespoły, niezbędne do prowadzenia procesu: pompy dozujące, automatyczną korektę pH, mieszadła oraz inne. Osad z osadnika jest zrzucany automatycznie za pomocą zaworu pneumatycznego z wyłącznikiem czasowym. W celu doczyszczania ścieków przewidziany jest filtr węglowy. VAMEC to osadnik lamelowy, wyposażony we wszystkie niezbędne podzespoły w kompaktowej obudowie, pozwalającej na kompleksowe chemiczne oczyszczanie ścieków.