Produkty do wież chłodniczych

ESTCOLD – zapobiega tworzeniu się zaschniętego osadu i korozji w wieżach chłodniczych
ESTCIDE – środki do dezynfekcji wody procesowej