transport

Magazyny są ogniwem w łańcuchu logistycznym gdzie kluczową rolę odgrywa transport. Proponujemy rozwiązania zarówno najprostsze opierające się na ładunkach całopojazdowych, jak i szeroką kombinację konfiguracji produktowych oraz masowych w ramach jednej dostawy. Doświadczenie wieloletniego przewoźnika międzynarodowego i eksportera zapewnia prawidłowość sporządzenia dokumentacji celnej oraz pozwala uniknąć kłopotów i przestojów na granicach UE.