pomiar stężenia siarkowodoru

Oferujemy usługę precyzyjnego pomiaru siarkowodoru czujnikiem Kemira H2S-Guard Measurement w zakresie pomiarowym 0-1000ppm. W skład usługi wchodzi przeprowadzenie wizji lokalnej celem ustalenia optymalnych punktów pomiarowych, tygodniowy pomiar siarkowodoru czujnikiem Kemira H2S Guard Measurement oraz sporządzenie końcowego raportu. W ramach usługi klient otrzymuje również możliwość śledzenia on-line na stronie internetowej wyników pomiaru m.in.: stężenia H2S oraz temperatury.