laboratorium – analityka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy laboratorium, w którym wykonujemy analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków oraz badania mikroskopowe osadu czynnego.

W ramach działania laboratorium możemy wykonywać m.in. następujące analizy i badania:

  • mikroskopowe badanie osadu czynnego, ocena jakości,
  • badanie parametrów ścieków : ChZT, azot amonowy, azotany, fosfor fosforanowy, siarczany,
  • badanie parametrów wody: mętność, barwa, glin pozostały, azot amonowy, azotany, zasadowość, siarczany,
  • dobór i optymalizacja dawki chemikaliów do wody oraz ścieków,
  • dobór flokulantów do zagęszczenia i odwadniania osadów ściekowych,
  • dobór środków przeciwpiennych.

Wykonywane przez nas badania laboratoryjne mają na celu:

  • analizę składu ścieków surowych,
  • analizę podatności ścieków na proces chemicznego oczyszczania,
  • analizę składu ścieków oczyszczonych,
  • optymalizację technologii chemicznego oczyszczania (dobór odpowiedniego produktu i dawki).