Konfekcjonowanie

Konfekcjonowanie płynnych materiałów niebezpiecznych.
Dzięki wprowadzeniu innowacji możemy konfekcjonować płynne materiały niebezpieczne jak koagulanty, kwasy nieorganiczne, czy roztwór wodorotlenku sodu w sposób bezpieczny, czysty i precyzyjny.
Rozlewamy płynne koagulanty, kwasy nieorganiczne (w tym kwas siarkowy i kwas fosforowy), roztwór wodorotlenku sodu do opakowań o różnej pojemności tj. kanistrów 20l, beczek 200l oraz kontenerów IBC 1000l.
Wprowadzenie innowacyjnego procesu konfekcjonowania wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy, poprawę czystości opakowań, poprawę czystości miejsca pracy oraz umożliwia precyzyjne ważenie towarów.

Konfekcjonowanie kleju dla papiernictwa.
Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji umożliwia konfekcjonowanie praktycznie każdej ilości płynnych środków do produkcji papieru, począwszy od najmniejszych opakowań 1-litrowych poprzez kanistry 20l, beczki 200l do opakowań IBC 1000l.

Przygotowanie płynnych produktów o zróżnicowanym stężeniu dostosowanych do potrzeb klienta.
Dzięki wprowadzeniu innowacji procesowej mamy możliwość przygotowania roztworów substancji chemicznych w tym roztworów flokulantów, kwasu siarkowego czy wodorotlenku sodu o różnych stężeniach zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klienta.