doradztwo technologiczne

Skuteczność procesowa i efektywność ekonomiczna stosowania naszych technologii wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Zapewniamy bezpłatny konsulting technologiczny uwzględniający indywidualną specyfikę obiektu i oczekiwane do osiągnięcia rezultaty.

Proponujemy współprace naszych mobilnych technologów na etapie projektowania, modernizacji i eksploatacji obiektów przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Umożliwiamy korzystanie z naszego laboratorium oraz wymianę doświadczeń z różnych krajów.