КОРИГУВАННЯ рН

Група коректорів рН містить неорганічні кислоти (соляна, сірчана, фосфорна) та луги (каустична сода як у рідкому так і у твердому стані, також алюмінат натрію SAX.