PAX PS – поліоксихлорид алюмінію у твердій формі у вигляді порошку.
Рекомендується для систем, які пристосовані до використання сухих коагулянтів шляхом їх розчинення на місці дозування. Дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та вартості транспортування шляхом зменшення дози по товарному продукту у майже два рази у порівнянні до звичайних низькоосновних алюмінієвовмісних коагулянтів.
Напрямки використання є такими ж, як і у випадку інших коагулянтів з Вмістом оксиду поліалюмінію: водопідготовка, очищення комунальних та промислових стічних
вод, контроль розвитку нитчастих бактерій, рекультивація озер.