Voda i otpadne vode

Najvažnija oblast delatnosti firme Węglostal su aplikacije savremenih metoda obrade otpadnih i pijaćih voda. Sarađujemo sa komunalnim preduzećima, ali praktično i sa svim oblastima industrije gde se koristi voda.

Tehnologije koje predlažemo zasnovane su na znanju koje se odnosi na korišćenje hemijskih sredstava za postizanje zahtevanih ekoloških rezultata.

Naši prioriteti su individualna rešenja za svaki zadatak, optimizacija investicionih i operativnih troškova naših Klijenata.