VA MEF – modul kontinuiranog rada (flotacija)

Modul VAMEF radi u kontinuiranom režimu rada po principu flotacije nečistoće. Uređaj je opremljen pumpama za doziranje hemijskih sredstava, sistemom za korekciju pH vrednosti, mešačem i drugim elementima. Modul ima operacijski displej na kojem se prikazuju svi bitni podaci o vrednostima vazduha, protoka, radu pojedinačnih uređaja, kao što je strugač, saturator, taložnik i drugo. VAMEF je flotator opremljen svim neophodnim podsklopovima u kompaktnom kućištu koji omogućava komplekso hemijsko prečišćavanje otpadnih voda.