VA MEC – modul kontinuiranog rada (sedimentacija)

Modul VAMEC radi kontinuirano u procesu koagulacije i flokulacije sa daljom sedimentacijom u lamenarnom taložniku. Uređaj ima podsklopove neophodne za odvijanje sledećih procesa: rad dozirnih pumpi, automatska korekcija pH-vrednosti, mešanje mešačima i drugo. Mulj se iz taložnika automatski izbacuje pomoću pneumatskog ventila opremljenog vremenskim prekidačem. Radi završnog prečišćavanja otpadnih voda je predviđen ugljeni filter. VAMEC je lamelarni taložnik opremljen svim potrebnim podsklopovima u kompaktnom kućištu, koji omogućava kompleksno hemijsko prečišćavanje otpadnih voda.