VENTIL-AQUA

Inovativna u području kompaktnih rešenja za hemijsko prečišćavanje otpadnih voda, firma VentilAqua je osmislila već priznatu u svetu liniju postrojenja: VAMEC – modul za kontunuirani rad (sedimentacija), VAMED modul za ciklični rad (filtracija) i VAMEF – modul za kontinuirani rad (flotacija). Projektovani kompaktni moduli na jednostavan način potpuno prečišćavaju ili služe za predprečišćavanje kućnih i industrijskih otpadnih voda raznog porekla. Prednost navedenih uređaja su mali gabariti, niska cena ulaganja, jednostavan način rukovanja i pouzdanost rada.