projektovanje i odabir uređaja za doziranje

Ključna za odvijanje procesa uz delovanje naših proizvoda je oprema za doziranje. Pružamo usluge kompletiranja, montaže i servisiranja dozatora.

Uzimamo u obzir individualne potrebe objekta po pitanju optimizacije rezervoara za skladištenje, količine predviđenih doza reagenasa i stupnja automatizacije.