merenje sadržaja sumpor vodonika

Nudimo uslugu preciznog merenja sadržaja sumpor vodonika pomoću senzora Kemira H2S-Guard Measurement čiji merni okvir iznosi od 0-1000 ppm. U uslugu je uključen uvid na terenu radi utvrđivanja optimalnih mesta za merenje, sedmično merenje koncentracije sumpor vodonika senzorom Kemira H2S Guard Measurement i sastavljanje završnog izveštaja. Uz ovu uslugu klijent ima mogućnost praćenja online na internet stranici rezultata merenja, između ostalog: koncentracije H2S i temperature.