laboratorija-analitika

Kako bismo ispunili očekivanja naših klijenata stvorili smo laboratoriju u kojoj sprovodimo fizičko-hemijske analize vode i otpadnih voda, a takođe mikroskopska ispitivanja aktivnog mulja.

U našoj laboratoriji možemo, između ostalog, obaviti sledeće analize i ispitivanja:

  • mikroskopska ispitivanja aktivnog mulja, ocena kvaliteta,
  • ispitivanje parametara otpadnih voda: HPK, amonijak azot, nitrati, fosfati, sulfati,
  • ispitivanje parametara vode: mutnoća, boja, preostali aluminijum, amonijak azot, nitrati, alkalnost, sulfati,
  • odabir i optimizacija doze hemikalija za pijaće i otpadne vode,
  • odabir flokulanata za ugušćivanje i dehidraciju mulja iz otpadnih voda,
  • odabir preparata protiv penjenja.

Sprovodimo labaratorijska ispitivanja u svrhu:

  • analize sastojaka sirovih otpadnih voda,
  • analize podložnosti otpadnih voda na procese hemijskog prečišćavanja,
  • analize sastojaka prečišćenih otpadnih voda nakon obrade,
  • optimizacije tehnologije hemijskog prečišćavanja (odabir adekvatnog preparata i doze).