dehidracija mulja

Dehidracija odnosno sušenje mulja je propratni proces koji se odvija uz hemijsko i biološko prečišćavanje kućnih i industrijskih otpadnih voda. Proces dehidracije omogućava znatno smanjenje volumena, težine i fizičkog oblika mulja, što omogućava znatno smanjenje troškova vezanih za dalje radnje sa otpadom. Preduzeće Węglostal, na temelju vlastitog iskustva i iskustava koncerna Kemira, uz vlastiti know-how i znanje, svojim sadašnjim i budućim klijentima, pruža podršku kod postizanja optimalnog merenja uspeha i troška procesa dehidracije.

Verujemo da saradnjom sa dobavljačima opreme, a takođe korišćenjem znanja o savremenim tehnikama isušivanja mulja i prednostima primene koagulanata i flokulanata, podižemo naše usluge na najveći nivo kako bi postigli maksimalnu satisfakciju naših klijenata.