STANICE ZA PRIPREMU I DOZIRANJE POLIELEKTROLITA

Polielektroliti se primenjuju praktično u svakom procesu prečišćavanja otpadnih voda i sedimentacije mulja. Najčešće se koriste u procesima koagulacije, sedimentacije, bistrenja vode koja cirkuliše, flotacije, dehidracije mulja. Hemijska priroda polielektrolita zahteva predpripremu radnih rastvora. Samo uz održavanje adekvatnih uslova pripreme i „sazrevanja“ rastvora može se postići maksimalna efikasnost polielektrolita.

Firma Węglostal pruža pomoć kod pravilnog odabira parametara stanica za pripremu polielektrolita, njihovog kompletiranja i isporuke.