KALCIJUM NITRAT

Kalcijum nitrat (Nitrokalcit, Norveška šalitra), osim što se koristi kao đubrivo, u poljoprivredi ima primenu za sprečavanje stvaranja štetnog sumpor vodonika u kanalizaciji.

Kalcijum nitrat isporučujemo u IBC kontejnerima na paleti i u cisterni, zajedno sa uslugom pretovara u rezervoare za skladištenje.