POLIELEKTROLITI U OBLIKU EMULZIJE

Nudimo polielektrolit tipa Superfloc i Sedifloc u tečnom stanju (emulzija) raznih jonskih vrednosti i molekulskih masa.

Polielektroliti u tečnom stanju mogu biti:

  • katjonski
  • anjonski

Polielektroliti Superfloc i Sedifloc se koriste za dehidraciju i ugušćavanje mulja iz otpadnih voda, uz pomoć uređaja tipa presa, centrifuga, mehaničkih zagušćivača, a takođe potpomažu proces koagulacije vode i otpadnih voda (flokulacija) i služe za tretiranje vode (redukcija suspenzije i mutnoće).

Više vrsta polielektrolita omogućava odabir sredstava pogodnih za individualne potrebe klijenta.

Polielektrolit u tečnom stanju tipa Superfloc i Sedifloc isporučujemo u kanisterima od 20 l, buradima od 120 l i 200 l ili u IBC kontejnerima zapremine 1000 l.