POLIELEKTROLITI U ČVRSTOM STANJU

Nudimo polielektrolite tipa Superfloc i Sedifloc u čvrstom stanju, raznih jonskih vrednosti i molekulskih masa.

Polielektroliti u čvrstom stanju mogu biti:

  • katjonski
  • anjonski
  • nejonski

Polielektroliti Superfloc i Sedifloc koriste se za dehidraciju i ugušćavanje mulja iz otpadnih voda, uz pomoć uređaja tipa presa, centrifuga i mehaničkih zagušćivača, a takođe potpomažu proces koagulacije vode i otpadnih voda (flokulacija) i služe za tretiranje vode (redukcija suspenzije i mutnoće).

Više vrsta polielektrolita omogućava odabir sredstava pogodnih za individualne potrebe klijenta.

Praškasti polielektroliti tipa Superfloc i Sedifloc standardno se pakuju u džakove od 25 kg koji se slažu na palete po 40 kom.