POLIELEKTROLITI (FLOKULANTI)

U našoj ponudi možete pronaći polielektrolite u čvrstom stanju i u obliku emulzije.