SPUMOL BJ

Spumol predstavlja seriju sredstava za suzbijanje pene i sprečavanje njenog nastanka u sistemima za prečišćavanje otpadnih voda (kako u fermentatoru, tako i u komorama provetravanja) i u tehnološkim linijama.

Ova sredstva mogu se primenjivati, kako u trgovačkom (tržišnom) obliku, tako i u obliku vodene emulzije.

  • Spumol BJ je rastvor aluminijumskih soli viših masnih kiselina u mineralnom ulju sa dodatkom nejonskih emulgatora i butil alkohola. Primenjuje se za suzbijanje i sprečavanje stvaranja pene u idnustriji celuloze i papira, a takođe za suzbijanje u sistemima za biološko i biološko-mehaničko prečišćavanje otpadnih voda.
  • Spumol BJ/C je bez mirisa i predstavlja otopinu aluminijumskih soli viših masnih kiselina u posebnom mineralnom ulju sa dodatkom nejonskih emulgatora. Za razliku od preparata Spumol BJ sastojci ovog sredstva imaju znatno bolje zdravstvene parametre. Sredstvo se koristi kao otpenjivač u sistemima za biološko i biološko-mehaničko prečišćavanje otpadnih voda, u šećernoj industriji, u granama vezanim za industriju krompira, a takođe u industriji celuloze i papira.
  • SPUMOL K-3 sadrži mešavinu polioksialkilenodiola i biljnih ulja. Od gore navedenih preparata se razlikuje po pitanju otpornosti kako u kiselom, tako i u alkalnom okruženju, a svoja upotrebna svojstva zadržava u širokom temperaturnom okviru, čak do iznad 150°C. Isto kao i Spumol BJ/C, osim za prečišćavanja otpadnih voda, koristi se u šećernoj industriji, u granama vezanim za industriju krompira, a takođe industriji celuloze i papira.

Preparate iz serije Spumol dostavljamo u kanisterima od 20 l, buradima i IBC kontejnerima na paleti.