BEVALOID

Preparati brenda BEVALOID® su proizvodi firme Kemira CHIMIE SA, a služe za redukciju pene i sprečavanje njenog stvaranja u tehnološkim procesima i u sistemima za prečišćavanje otpadnih voda (kako u fermentatoru, tako i u komorama za provetravanje). Primenjuju se u sledećim industrijskim granama: industrija hrane i pića, papira, proizvodnja boja, tekstila, deterdženata, obrada metala, rafinerije i druga područja koja se baziraju na procesu fermentacije.

  • BEVALOID® 5000 predstavlja univerzalni antipenušavac namenjen za različite industrijske grane i za prečišćavanje otpadnih voda. Ima dobra svojstva protiv penjenja.
    BEVALOID® 5000 pruža visoku efikasnost provetravanja, ima odlična svojstva intenzivnog raspršivanja u vodenom okruženju, dugotrajno delovanje i vrlo dobru stabilnost na visokim temperaturama i za vreme skladištenja.
    Sredstvo se primenjuje kao dodatak u procesima prečišćavanja otpadnih voda, za redukciju količine pene, pre svega u anaerobnim komorama bioloških reaktora, a isto tako kod dehidracije mulja i odvodnjavanja otpadnih voda.
  • BEVALOID® 6016 E je vodena nejonska disperzija koja se bazira na polidimetilsiloksanskom rastvoru.
    Glavne karakteristike preparata su: visoka efikasnost delovanja protiv penjenja i protiv stvaranja jačih i slabijih lužina, visoko efikasno provetravanje koje stimuliše dehidraciju i doprinosi manjem gubitku sulfata. Pored toga BEVALOID® 6016 E se odlikuje izuzetno dugotrajnim efektom, ne prouzrokuje osmoličnost i ne sadrži dioksine.
    Otpenjivač je osmišljen radi rešavanja problema sa penom i filtracijom prilikom prečišćavanja i ispiranja sirove smese za papir dobijene od mekog i trvdog drveta.

Preparate serije BEVALOID® dostavljamo u kanisterima, buradima i IBC kontejnerima na paleti.