NATRIJUM HIDROKSID

natrijum hidroksid u rastvoru

Osim korekcije pH vrednosti, natrijum hidroksid ima široku primenu u raznim granama industrije. Između ostalog koristi se u hemijskoj industriji (kao reagens i poluproizvod), tekstilnoj industriji, industriji celuloze i papira, gume, metala, u farmaciji i u prehrambenoj industriji (mlekare, pivare, mesna industrija, šećerane), a takođe kao sredstvo za čišćenje i dezinfekciju.
U ponudi imamo natrijum hidroksid u vodenom rastvoru (natrijumova lužina) čija koncetracija obično iznosi 30% i 50% NaOH. Isporuku vršimo u kanisterima, IBC kontejnerima na paleti i u cisternama, zajedno sa uslugom prelivanja u spremnike za skladištenje.

natrijum hidroksid u čvrstom stanju (ljuspice, granule)

Pored regulacije pH vrednosti, natrijum hidroksid ima široku primenu u industriji. Koristi se u hemijskoj industriji (kao reagens i poluproizvod), tekstilnoj industriji, industriji celuloze i papira, gume, metala, u farmaciji, kao i prehrambenoj industriji (kao sredstvo za čišćenje i dezinfekciju).
Nudimo natrijum hidroksid u čvrstom stanju (kamena soda, kaustična soda), kako u ljuspicama, tako i granulama. Kaustična soda je fabrički pakovana u džakove po 25 kg i složena na paleti po 40 kom.