NATRIJUM ALUMINAT – SAX-13, SAX-18

Natrijum aluminat SAX je tečni koagulant koji ima široku primenu u procesu prečišćavanja industrijskih otpadnih voda velike kiselosti, a takođe ima svojstva koagulanta i neutralizatora.