KOAGULANTI NA BAZI GVOŽĐA-PIX

U grupu koagulanata na bazi gvožđa PIX spadaju sulfati, hloridi i hlorid sulfati gvožđa. U ovu grupu se ubrajaju, kako proizvodi koji sadrže gvožđe II, tako i III stepena oksidacije.

U odnosu na troškove i efektivnost delovanja koagulanti na bazi gvožđa su najrasprostranjenija grupa koagulanata koji se primenjuju na tržištu..

Koagulanti PIX imaju široku primenu u procesu prečišćavanja kućnih i industrijskih otpadnih voda. Posebno se preporučuju za otklanjanje fosfora iz otpadnih voda i za vezivanje sumpor vodonika, kao i za tretman mulja otpadnih voda.

U grupu koagulanata na bazi gvožđa spadaju sledeći proizvodi:

  • gvožđe sulfat (II) PIX 100COP
  • gvožđe sulfat (III) PIX 113, PIX 112, PIX 123
  • gvožđe hlorid (II) PIX 100
  • gvožđe hlorid (III) PIX 109, PIX 116, PIX 111
  • gvožđe hlorid sulfat (III) PIX 110