KOAGULANTI NA BAZI ALUMINIJUMA – PAX, PAX XL

Koagulanti na bazi aluminijuma PAX sadrže aktivan aluminijum Al+3 u koncetraciji od 4,5 do preko 12% i dele se u 3 glavne grupe:

  • nisko alkalni koagulanti PAX 16, PAX 18, PAX 25, PAX XL60
  • srednje alkalni koagulanti PAX XL1, PAX XL3, PAX XL9, PAX XL10, PAX, PAX XL61, PAX XL69
  • visoko alkalni koagulanti PAX XL1905, PAX XL1910, PAX XL19F, PAX XL19H

Koagulanti PAX su veoma efikasni i koriste se za tretman bilo koje vrste vode (pre svega pijaće vode), za prečišćavanje kućnih i industrijskih otpadnih voda, a takođe za rekultivaciju jezera. Veoma su efikasni u suzbijanju hlamidije u aktivnom mulju. Određene vrste koagulanata na bazi aluminijuma primenjuju se u proizvodnji papira.