Koagulanti

Koagulanti na bazi gvožđa tipa PIX čine široku grupu proizvoda koji obuhvataju sulfate, hloride i hlorid sulfate gvožđa. U ovu grupu spadaju proizvodi koji sadrže gvožđe II i III stepena oksidacije. U odnosu na cenu i efektivnost ovo je najrasprostranjenija grupa koagulanata koji se primenjuju na tržištu.
Koagulanti PIX se koriste za tretman tehnološke vode u industriji i pitke vode u komunalnim preduzećima. Na veliko se primenjuju za prečišćavanje otpadnih voda, kako iz domaćinstava, tako i iz industrije. Posebno su primenljivi za otklanjanje fosfora iz otpadnih voda i za vezivanje sumpor vodonika, a takođe za tretiranje mulja otpadnih voda.

Koagulanti na bazi aluminijuma tipa PAX koji sadrže aktivan aluminijum Al+3 u koncentraciji od 4,5 do preko 12% predstavljaju veoma efektivna sredstva koja se koriste u procesima prečišćavanja svih vrsta voda ( pre svega u procesu tretiranja vode za piće) i otpadnih voda, a takođe za rekultivaciju jezera. Posebno su uspešni u suzbijanju hlamidije.

Aluminijum sulfat koristi se za tretiranje vode za piće i tehnološke vode u industriji, a takođe za prečišćavanje kućnih i industrijskih otpadnih voda.