Fennostrength – poboljšava jačinu papira i kartona u mokrom stanju. Može da se koristi nezavisno od pH vrednosti u okruženju prilikom izrade papira. Kako u kiselom, neutralnom, tako i u alkalnom okruženju ovo sredstvo ne gubi svoja svojstva. Smola se može, po zahtevu klijenta, isporučiti u IBC kontejnerima, kanisterima 20 l ili cisternama.