SREDSTVA PROTIV PENJENJA

Fennotech – emulzija koja je jednostavna za upotrebu, sprečava penjenje smese za proizvodnju papira. Osim što deluje protiv penjenja osigurava i provetravanje smese za izradu papira. Fennotech može da se koristi u širokom rasponu pH vrednosti, iz tog razloga nalazi primenu u mnogim procesima, kao što je npr. eliminisanje pene sa površine, uklanjanje pene u procesu izbeljivanja. U zavisnosti od potreba klijenta, Fennotech se može isporučivati u IBC kontejnerima ili kanisterima od 20 l.

LEPKOVI

Fennosize – grupa proizvoda koja se koristi u procesu lepljenja papira, a koja papirnim proizvodima, papiru i kartonu omogućava hidrofobna svojstva. Nudimo nekoliko vrsta preparata za lepljenje:

  • na bazi smole
  • sintetički AKD
  • sintetički ASA

Lepkovi se, u zavisnosti od narudžbe klijenta isporučuju u IBC kontejnerima, kanisterima 20 l ili cisternama.

RETENCIJA

Fennopol – polimer koji se koristi u industriji papira za poboljšanje retencije punjenja i pepela u papirnim proizvodima. Ovi polimeri mogu imati dva oblika:

  • katjonski ili anjonski prašak;
  • katjonska ili anjonska emulzija;

Fennopol se može, u zavisnosti od narudžbe klijenta dostaviti u obliku:

  • polimer u prahu – džakovi po 25 kg ili bigbag;
  • polimeri u emulziji- IBC kontejneri ili kanisteri 20 l;

PAX – koagulant na bazi aluminijuma koji se koristi u procesu proizvodnje papira, između ostalog za poboljšanje retencije. Koagulant PAX, po zahtevu klijenta, može se isporučivati u IBC kontejnerima, kanisterima 20 l ili u cisternama.

Fennosil – vodeni rastvor silicijum dioksida koji se koristi u procesu proizvodnje papira za poboljšanje retencije, ali takođe i kvaliteta zrna smeše za izradu papira. Utiče na poboljšanje oblika i izdržljivosti papira u rolni. Fennosil se može, prema zahtevima klijenta, isporučivati u IBC kontejnerima ili kanisterima po 20 l.

ZAŠTITA CILINDRA YANKEE

Fennocrepe – služi za boranje papira u rolni usled čega se povećava mekoća, volumen i elastičnost papira. Dodatno, Fennocrepe štiti cilindar Yankee na kom se odvija proces boranja papira na način da stvara zaštitni sloj na cilindru. Fennocrepe, po potrebi klijenta, može se dostaviti u IBC kontejnerima ili kanisterima po 20 l.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU SITA I FILCOVA

Fennocor – proizvod u obliku bezbojnog rstvora namenjen za zaštitu sita, valjaka i filcova, stvaranjem na površinama spomenutih delova mašina za proizvodnju papira, zaštitnog sloja koji sprečava nakupljanje sastojaka smese za papir koji su prirodnog porekla, npr. smola. Koristi se za mehaničku zaštitu mašina za proizvodnju papira. Fennocor isporučujemo u IBC kontejnerima.

Fennotrol – proizvod u rastvoru koji se koristi za zaštitu filcova stvaranjem na površini filca zaštitnog sloja koji sprečava nakupljanje punila, smola i komponenti procesa lepljenja. Koristi se za mehaničku zaštitu mašina za proizvodnju papira. Fennotrol isporučujemo u IBC kontejnerima.