Boje – supstance za dobijanje odgovarajuće boje papira u rolni. U našoj ponudi imamo sledeće boje:

  • Astra – katjonska boja u vidu rastvora. Može da se dozira površinski ili u smesi. Ima široku paletu boja.
  • Levacel – anjonska boja u prahu ili rastvor. Mogu se dozirati površinski ili u smesi. Ima široku paletu boja.

Boja se isporučuje, u zavisnosti od potreba klijenata:

  • Astra – u IBC kontejnerima ili kanisterima 20 l.
  • Levacel – u obliku rastvora – kontejneri IBC ili kanisteri 20 l ili u prahu, džakovi po 25 kg.