Fennosan – biocidni preparat za otklanjanje mikroorganizama koji su prisutni u tehnološkom procesu u fabrikama papira. Koriste se za kontrolu rasta bakterija, gljivica i plesni. Fennosan ispuručujemo po zahtevima klijenta u IBC kontejnerima ili kanisterima 20 l.