NATRIJUM HIPOHLORIT

Natrijum hipohlorit se koristi u hemijskoj, tekstilnoj, celulozno – papirnoj industriji, a isto tako kao sredstvo za izbeljivanje i dezinfekciju u više industrijskih grana.

Zahvaljući snažnom oksidacijskom i antibakterijskom delovanju, primenjuje se za dezinfekciju vode u bazenima, dezinfekciju pijaće vode, tehnološke vode (u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji), a takođe i industrijske vode.

Natrijum hipohlorit koji nudimo pakuje se u kanistere od 20 ili 30 l, u IBC kontejnere na paleti, zapremine 1000 l.