MAGNEZIJUM NITRAT U RASTVORU

Magnezijum nitrat u rastvoru uglavnom se koristi kao đubrivo u poljoprivredi, međutim, zahvaljujući nitratima koje sadrži, može se koristiti i kao spoljašnji izvor kiseonika u biološkim prečistačima otpadnih voda.

Isporuku magnezijum nitrata vršimo u IBC kontejnerima na paleti ili u cisternama, uz uslugu pretakanja u spremnike za skladištenje.