Kem – Carbo spoljašnji izvor organskog uglja, proizvod koji služi za poboljšanje denitrifikacije u bioreaktroima, kako na komunalnim prečistačima, tako i na industrijskim, pomaže u procesu redukcije azota. Nudimo tehnološku pomoć u procesu korišćenja Kem-Carbo.