KALIJUM PERMAGANAT

Kalijum permaganat [KMnO4] zahvaljući jakim oksidacijskim svojstima, nalazi primenu u tretmanu pijaće vode, oksidacijom gvožđa Fe (II) u Fe (III), mangana Mn (II) u Mn (IV) i drugih organskih jedinjenja koja se nalaze u vodi. Pored toga ima jaka antibakterijska i antifugalna svojstva.

U našoj ponudi imamo kalijum permaganat koji se originalno pakuje u kanisterima po 25 kg ili 50 kg.