Flomer® C

Array

Flomer® C spoljašnji izvor organskog uglja, proizvod koji služi za poboljšanje denitrifikacije u bioreaktroima, kako na komunalnim prečistačima, tako i na industrijskim, pomaže u procesu redukcije azota. Nudimo tehnološku pomoć u procesu korišćenja Flomer® C.