DRUGA HEMIJSKA SREDSTAVA

U ovoj kategoriji možete naći: magnezijum nitrat u rastvoru, kalijum permaganat, natrijum hipohlorit, tabletiranu so.