WG Pump

WG PUMP PB-165

Pompa pionowa zalewowa do rozładunku pojemników typu IBC (DPPL)

Korpus pompy oraz wszystkie elementy zewnetrzne zostały wykononane z odpornego chemicznie tworzywa PP.

Pompa została tak zaprojektowana aby cechować się cichą pracą, oraz wysoką wydajnością 165 l/min.

Ułożyskowanie wału wykonano z tworzywa PTFE i ceramiki HHR, gwarantuje to wysoką jakość i trwałość. Stalowy wał napędowy, szczelnie chroniony w rurze z tworzywa PP.

Pompa jest uniwersalna, może być wykorzystywana w przemyśle chemicznym, spożywczym, rolniczym i wielu innych.

Produkt Polski. Polski serwis, dostępność części zamiennych.

Gwarancja 12 miesięcy. Promocyjna cena 7900zł netto

Pompa pionowo zalewowa (pompa beczkowa, pompa do paleto-pojemników, paleto-kontenerów, mauzerów) to pompa do rozładunku cieczy ze znormalizowanych pojemników typu IBC (DPPL) oraz ze zbiorników, których głębokość jest nie mniejsza niż 1,1 m. Doskonale sprawdza się przy przetłaczaniu mediów występujących w różnych branżach przemysłowych. Pompa beczkowa jest wygodnym urządzeniem o bardzo szerokim zakresie zastosowania, niemal do wszystkich rodzajów niepalnych cieczy.

Pompa przeznaczona jest dla każdego użytkownika który zapoznał sięz treścią instrukcji i został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa pracy

Pompę należy włożyć do zbiornika przez otwór znajdujący się w górnej jego części, zanurzyć ją i upewnić się, że jest zalana przez medium.

Pompy nie wolno stosować do pompowania mediów łatwopalnych i wybuchowych, jak również nie powinny pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Pomp nie wolno zanurzać w pompowanym medium powyżej płyty nośnej pompy. 

W przypadku zbiorników całkowicie otwartych, pompa winna być zabezpieczona przed wywróceniem. 

Przewody tłoczne nie mogą powodować naprężeń na króćcu tłocznym. 

W żadnym wypadku nie można wykorzystywać pompy jako podparcia przewodu rurowego.

Zabronione jest pompowanie cieczy bez zamontowanego do wylewki hydraulicznego przewodu elastycznego, zabezpieczonego przed wysunięciem opaską metalową,
o długości umożliwiającej bezpieczny transport cieczy do zbiornika docelowego.

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa opisanych w Instrukcji!

Wydajność 165 dm³/min, a Max. wysokość podnoszenia H2O 13,5 m

Pompa znajduje zastosowanie dla przechowywanej w beczkach wody pitnej i przemysłowej oraz różnych mediów chemicznie agresywnych i neutralnych, rozpuszczalników, niepalnych cieczy (kwasy, zasady) takich jak:
kwas mrówkowy, amoniak, kwas borowy, kwas chromowy (do 10 %), płynne nawozy, kwas octowy, odczynniki fotograficzne, kwas fluorowodorowy (do 70 %), kwasy owocowe, wodorotlenek potasu, chlorek miedzi, kwas mlekowy, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas solny, kwas siarkowy (do 80 %), woda destylowana

Więcej na temat odporności chemicznej polipropylenu można znaleźć
na ogólnodostępnych stronach WWW pod hasłem:
„ODPORNOŚĆ CHEMICZNA POLIPROPYLENU”.

Nie. Pompy nie wolno stosować do pompowania mediów łatwopalnych i wybuchowych, jak również nie powinny pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
Na specjalne zamówienie klienta możemy przygotwać wersję pompy przystosowaną do pompowania paliw, w tej sprawie prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Waga całkowita pompy to ok. 22kg.

Po zakończonej pracy oraz w przypadku zmiany medium, należy dokładnie wyczyścić pompę (przepłukać). Jeżeli pompa nie będzie czyszczona, może wystąpić nietolerancja między medium i pompą lub poprzednim i obecnym medium. W tym celu należy przestrzegać karty charakterystyki dozowanych mediów.

Regularne czyszczenie (płukanie) pompy wydłuża jej żywotność i zapewnia utrzymanie odpowiedniej wydajności.

Pompę można kupić o tylko u autoryzowanego dystrybutora – Grupa Węglostal Sp.z.o.o.

Wymagana średnica otworu w zbiorniku wynosi min. 140 mm. Pompę należy włożyć do zbiornika przez otwór znajdujący się w górnej jego części, zanurzyć ją
i upewnić się, że jest zalana przez medium