kwasy nieorganiczne

Kwas solny (HCl), zwany również kwasem chlorowodorowym ma zastosowanie m.in. w regulacji pH wody w procesie jej uzdatniania, obróbce ścieków, a także w przemyśle chemicznym, metalurgicznym (trawienie stali), włókienniczym, chemii gospodarczej, celulozowo – papierniczym, gumowym, farmaceutycznym oraz energetycznym.
Posiadamy w swojej ofercie kwas solny zarówno jakości spożywczej, jak i technicznej.
Oferujemy dostawy w kanistrach, paletopojemnikach IBC (DPPL) oraz luzem w autocysternie wraz
z przeładunkiem do zbiornika magazynowego.

Kwas siarkowy VI (H2SO4) znajduje wszechstronne zastosowanie w przemyśle, oraz w procesie uzdatniania wody. Stosowany jest jako surowiec w produkcji chemikaliów nieorganicznych i organicznych, w tym do produkcji nawozów sztucznych, jako środek pomocniczy (katalizator, czynnik odwadniający, regulator pH) w procesie obróbki powierzchniowej, w oczyszczaniu gazów spalinowych, jak i w czyszczeniu przemysłowym.
Oferujemy dostawy kwasu siarkowego o różnych stężeniach w kanistrach, paletopojemnikach IBC (DPPL) oraz luzem w autocysternie wraz z przeładunkiem do zbiornika magazynowego.

Kwas fosforowy V (Kwas ortofosforowy) wykorzystywany jest m.in. jako półprodukt w syntezie produktów chemicznych, produkcji nawozów mineralnych, fosforanów, składnik detergentów i środków czyszczących, środek do powierzchniowej obróbki metali, wytwarzania fosforanowych powłok ochronnych na metalach, odkamieniania armatury w ciepłownictwie.
Ponadto stosowany jako dodatek do żywności w przemyśle spożywczym, dodatek do produkcji kosmetyków oraz paszy oraz do oczyszczania soków w cukrownictwie.
Oferujemy dostawy kwasu fosforowego technicznego o stężeniu min. 72 % H3PO4 oraz kwasu fosforowego spożywczego o stężeniu 75% H3PO4 w kanistrach, paletopojemnikach IBC (DPPL), a także luzem w autocysternie wraz z przeładunkiem do zbiornika magazynowego.