polielektrolity w postaci stałej

Oferujemy polielektrolity typu Superfloc oraz Sedifloc w postaci stałej o zróżnicowanych ładunkach jonowych oraz ciężarach molekularnych.

Polielektrolity w postaci stałej dzielimy na

  • kationowe
  • anionowe
  • niejonowe

Polielektrolity Superfloc oraz Sedifloc stosowane są do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniach typu prasa, wirówka, zagęszczacz mechaniczny oraz do wspomagania procesu koagulacji wody i ścieków (flokulacja) i uzdatniania wody (redukują zawiesinę i mętność).

Mnogość typów polielektrolitów umożliwia dobór właściwego środka do indywidualnych potrzeb klienta.

Polielektrolity sypkie typu Superfloc i Sedifloc pakowane są standardowo w worki 25kg i układane na palecie po 40 szt.