polielektrolity w postaci emulsji

Oferujemy polielektrolity typu Superfloc oraz Sedifloc w postaci płynnej (emulsje) o zróżnicowanych ładunkach jonowych oraz ciężarach molekularnych.

Polielektrolity w postaci emulsji dzielimy na

  • kationowe
  • anionowe

Polielektrolity Superfloc oraz Sedifloc stosowane są do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniach typu prasa, wirówka, zagęszczacz mechaniczny oraz do wspomagania procesu koagulacji wody i ścieków (flokulacja) i uzdatniania wody (redukują zawiesinę i mętność).

Mnogość typów polielektrolitów umożliwia dobór właściwego środka do indywidualnych potrzeb klienta.

Polielektrolity w postaci płynnej typu Superfloc i Sedifloc pakowane są w kanistry 20l, beczki 120l i 200l lub w kontenery IBC o pojemności 1000l.