SPUMOL BJ

Spumol to seria środków do gaszenia piany oraz zapobiegania jej tworzeniu w oczyszczalniach komunalnych (zarówno w fermentatorze, jak i w komorach napowietrzania) oraz w ciągach technologicznych.
Mogą być stosowane zarówno w postaci handlowej, jak i w formie emulsji wodnej.

  • Spumol BJ jest roztworem soli glinowych wyższych kwasów tłuszczowych w oleju mineralnym z dodatkiem emulgatorów niejonowych i alkoholu butylowego. Stosowany jest do gaszenia i zapobiegania powstawaniu piany dla przemysłu celulozowo-papierniczego oraz do zbijania piany w biologicznych i biologiczno-mechanicznych oczyszczalniach ścieków.
  • Spumol BJ/C to bezwodny roztwór soli glinowych wyższych kwasów tłuszczowych w specjalnym oleju mineralnym z dodatkiem emulgatorów niejonowych. W odróżnieniu od Spumol BJ, stosowane surowce charakteryzują się znacznie korzystniejszymi parametrami zdrowotnymi. Wykorzystywany jest jako środek przeciw pienieniu dla oczyszczalni ścieków biologicznych i biologiczno-mechanicznych , przemysłu cukrowniczego, ziemniaczanego oraz celulozowo-papierniczego.
  • SPUMOL K-3 jest mieszaniną polioksyalkilenodioli i olejów roślinnych. Od powyższych odróżnia go odporność zarówno na środowisko kwasowe jak i alkaliczne, a swoje własności użytkowe zachowuje w szerokim zakresie temperatur tj. do ponad 150o C. Podobnie jak Spumol BJ/C, oprócz oczyszczalni ścieków wykorzystywany jest w przemyśle cukrowniczym, ziemniaczanym oraz celulozowo-papierniczym.

Preparaty serii Spumol dostarczamy w kanistrach a’ 20 l, beczkach oraz w paletopojemnikach IBC (DPPL).