FENNOTECH

Preparaty FENNOTECH® produkowane przez firmę Kemira CHIMIE SA służą do gaszenia piany oraz zapobiegania jej tworzeniu w ciągach technologicznych oraz w oczyszczalniach komunalnych (zarówno w fermentatorze, jak i w komorach napowietrzania). Wykorzystywane są w takich gałęziach przemysłu jak: spożywczy, papierniczy, produkcji farb, tekstylny, produkcji detergentów, obróbki metali, rafineryjny oraz innych bazujących na procesie fermentacji.

  • FENNOTECH® 5000 jest uniwersalnym odpieniaczem przeznaczonym dla różnych gałęzi przemysłu oraz oczyszczalni ścieków, charakteryzującym się dobrymi właściwościami zapobiegawczymi skutecznością działania naprawczego.
    FENNOTECH® 5000 cechuje wysoka skuteczność odpowietrzania, doskonałe właściwości dyspergujące w środowisku wodnym, długotrwała skuteczność oraz bardzo dobra stabilność wobec wysokich temperatur i magazynowania.
    Środek stosowany jest w aplikacjach oczyszczania ścieków do redukcji ilości piany, zwłaszcza w beztlenowych komorach gnilnych, ale także przy odwadnianiu osadów oraz odprowadzaniu ścieków.
  • FENNOTECH® 6042 stanowi wodną, niejonową dyspersję opartą na cieczy polidimetylosiloksanowej.
    Do głównych cech preparatu należy wysoka skuteczność przeciwpienna i rozbijająca przy silnych i słabych ługach czarnych, wysoka skuteczność odpowietrzania stymulująca odwadnianie i zmniejszanie strat siarczanów. Ponadto FENNOTECH® 6042 wyróżnia wyjątkowo długotrwała skuteczność, brak tworzenia się paku, jest także wolny od dioksyn.
    Odpieniacz opracowany został dla rozwiązywania problemów z pianą i filtracją w czasie oczyszczania i przemywania surowej masy papierniczej z drewna miękkiego i twardego.

Preparaty serii FENNOTECH® dostarczamy w kanistrach, beczkach oraz w paletopojemnikach IBC (DPPL).