Koagulanty żelazowe – PIX

Grupa koagulantów żelazowych PIX obejmuje siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza. Do tej grupy należą zarówno produkty zawierające żelazo na II, jak i III stopniu utlenienia.

Koagulanty żelazowe z uwagi na swoją cenę oraz efektywność działania są najbardziej rozpowszechnioną grupą koagulantów na polskim rynku.

Koagulanty PIX są powszechnie stosowane do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Szczególnie polecane są do usuwania fosforu ze ścieków i wiązania siarkowodoru oraz kondycjonowanie osadów ściekowych.

Do grupy koagulantów żelazowych należą następujące produkty:

  • siarczan żelaza (II) PIX 100COP
  • siarczan żelaza (III) PIX 113, PIX 112, PIX 123
  • chlorek żelaza (II) PIX 100
  • chlorek żelaza (III) PIX 109, PIX 116, PIX 111
  • chlorosiarczan żelaza (III) PIX 110