glinowe – PAX, PAX XL

Koagulanty glinowe typu PAX zawierają aktywny glin Al+3 w zakresie od 4,5 do ponad 12% i generalnie dzielą się pod względem zasadowości na 3 grupy:

  • koagulanty niskozasadowe PAX 16, PAX 18, PAX 25, PAX XL60
  • koagulanty średniozasadowe PAX XL1, PAX XL3, PAX XL9, PAX XL10, PAX, PAX XL61, PAX XL69
  • koagulanty wysokozasadowe PAX XL1905, PAX XL1910, PAX XL19F, PAX XL19H

Koagulanty PAX są bardzo wydajnymi produktami używanymi przede wszystkim w procesie uzdatniania różnego rodzaju wód (w szczególności wody pitnej), oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz rekultywacji jezior. Są powszechnie stosowane do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Niektóre typy koagulantów glinowych PAX znajdują zastosowanie przy produkcji papieru.